به فروشگاه ایران دانشجو خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پرسشنامه تحمل ناکامی (هارینگتون، 2005)

پرسشنامه تحمل ناکامی (هارینگتون، 2005)
دانلود پرسشنامه استاندارد تحمل ناکامی (هارینگتون، 2005)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) (توماس لاداهل وکنجر، 1965)

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) (توماس لاداهل وکنجر، 1965)
دانلود پرسشنامه استاندارد درگیری شغلی (مشارکت کاری) (توماس لاداهل وکنجر، 1965)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن
دانلود پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی گاتمن، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، 1998)

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، 1998)
دانلود پرسشنامه استاندارد هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، 1998)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همكاران، 2010)

پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همكاران، 2010)
دانلود پرسشنامه استاندارد همجوشی شناختی (گیلاندرز و همكاران، 2010)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خراسان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خراسان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان خراسان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان مرکزی

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان مرکزی
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان مرکزی

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان لرستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان لرستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان لرستان

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کردستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کردستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان کردستان

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان کرمانشاه

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان کرمان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان ایلام

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان ایلام
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان ایلام

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان همدان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان همدان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان همدان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان گلستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان گلستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان گلستان

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قم

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قم
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان قم

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قزوین

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قزوین
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان قزوین

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اصفهان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان اصفهان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان بوشهر

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان هرمزگان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان آذربایجان غربی

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان